Rengöring helt utan kemikalier

Ångrengöring är en metod som används i åratal inom industrin just på grund av sin oerhörda förträfflighet gällande att få bort smuts, mögelsporer och bakterier. Denna metod är oerhört effektiv när det gäller rengöring av värmeväxlare och fläktar och dessutom väldigt prisvärd jämfört med övriga alternativ.

Med hjälp av speciella munstycken och lansar rengör vi alla sorters växlare med ånga. (Från- och tilluftskanaler rengörs med roterande borstar). Ångan som träffar smutsen med 180 graders värme och 10 bars tryck, skapar en slags chockverkan vilket medför att smuts, mögelsporer och bakterier försvinner. Det leder till en friskare inomhusmiljö, lägre driftkostnader samt en ökad livslängd av hela systemet.

Dessutom allt detta för ett bra pris.

Vi använder inga kemikalier och det går åt minimalt med vatten. Driftkostnaden blir lägre och vi värnar om vår miljö