Höghöjdsrengöring

Vi rengör balkar, sprinklersystem mm.

Det samlas mängder med damm på balkar, lysrör, sprinklersystem, ventilationstrummor, kabelstegar och övrig installation.

Rengöring med jämna mellanrum leder till en friskare innemiljö då betydligt mindre damm och andra hälsofarliga partiklar minskar som personal andas in.

Det minimerar risken att damm och övriga partiklar åker ner som kan påverka produktion och utrustning.