Sanering

Öka livslängden

Att mötas av en ren arbetsplats är till glädje för både operatör och underhållspersonal. Rengöring av produktionsutrustning ökar livslängden och underlättar vid förebyggande underhållsarbeten. Det gör det även lättare att upptäcka avvikelser som tex läckage av olja, vatten, spånflis efter slitage m.m. Men inte minst så leder det till en säkrare arbetsmiljö. Att få bort olja, vatten, grus och damm från golvet kan förhindra allvarliga olyckor.