Ventilation

Ångrengöring för friskare luft

En ren och väl fungerande ventilation är en förutsättning att klara av dagens alla påfrestningar och utmaningar vi ställs inför. Oavsett om det gäller våra barn att  prestera i skolan, våra hjältar i operationssalen, övriga arbetsplatser, handla i affären eller helt enkelt i ditt hem. Där kommer vi in i bilden.

Vi skapar en renare och friskare inomhusmiljö.

Vi rengör era från- och tilluftskanaler, alla sorters värmeväxlare, fläktar och byter även era filter om ni så önskar. Vi använder oss av roterande borstar vid rengöring av kanaler och torr-ånga till värmeväxlare. Ångan håller 180 grader med 10 bars tryck, vilket effektivt tar död på bakterier och mögelsporer. Detta ger en bättre och friskare inomhusmiljö.

 Det ligger även rätt i tiden då miljön står i fokus, vi använder inga kemikalier och det går åt minimalt med vatten. Driftkostnaden blir lägre och vi  värnar om vår miljö.